Välkommen till förskolorna Ripan och Söderhavet! Vi ligger i området Hageby och har nära till natur och skog. Här på bloggen får du insyn i våra verksamheter. Vi hoppas att du ska bli nyfiken och inspirerad, lämna gärna en kommentar

Vår vision


Hageby öppna förskola

Ripans förskola

Sadelmakarens allergiförskola

Önskestjärnans förskola

 

Förskolor för alla i det livslånga lärandet

 

På våra förskolor välkomnar vi alla människor med glädje och respekt och vi har ett öppet och positivt förhållningssätt, vilket skapar goda relationer mellan barn, föräldrar och pedagoger. Vi har roligt tillsammans och vi känner glädje, gemenskap och motivation. Innehållet utgår från barnens intressen och vi tar tillvara alla barns och vuxnas tankar, idéer och kompetenser. I det tillåtande arbetsklimat som råder bemöter vi varandra med respekt och ger bekräftelse, samt har ett öppet, ärligt och flexibelt förhållningssätt.

Pedagogerna samarbetar över avdelningarna för att på så sätt få in nytt seende, nya idéer och en god samverkan. Det finns forum på enheten som ger tillfällen för reflektion och för samtal pedagoger emellan.

Hos oss möter barn och föräldrar intresserade vuxna som ställer nyfikna frågor. Vi får barnen att tänka och reflektera både enskilt och tillsammans med andra barn och pedagoger. Barnens lärande reflekteras tillbaka till dem och blir tydligt då vi sätter ord på lärandet och genom den pedagogiska dokumentationen. Pedagogerna ger barnen nya utmaningar och positiva relationer byggs när barn och personal tillsammans utforskar och samarbetar och då barnens tankar, idéer och handlingar får övas och prövas.

Mångfald och olikheter ses som tillgångar och pedagogerna uppmuntrar varje individs unika talanger och skapar möjligheter för alla att utvecklas efter sin egen förmåga.  Genom positiv förstärkning visar vi att vi tror på varje individs egen förmåga och självkänslan stärks. Arbetet som utförs i dialog sker både i stor och liten grupp utifrån intressen och förmågor. Alla förkunskaper tas tillvara och byggs vidare på och alla uppmuntras även att i olika sammanhang hjälpa varandra. På våra förskolor har vi positiva och glada barn och vuxna, som samverkar i ett trevligt klimat med mycket skratt och humor!