Välkommen till förskolorna Ripan och Söderhavet! Vi ligger i området Hageby och har nära till natur och skog. Här på bloggen får du insyn i våra verksamheter. Vi hoppas att du ska bli nyfiken och inspirerad, lämna gärna en kommentar

Våra prioriterade mål

KUNSKAP
Vi har ett tematiskt och projektinriktat arbetssätt där vi arbetar utifrån barngruppens  nyfikenhet och intressen. 
Barnen har tillgång till en inbjudande och innehållsrik miljö både ute och inne, som inspirerar till kreativitet, skapande och ett lustfyllt lärande.
Barnens lärprocesser är tydliga för både barn, pedagoger och föräldrar.
Alla är väl förtrogna med didaktiken inom läroplanens olika områden, alla känner sig kunniga om uppdraget.

TRYGGHET
Vi lever och andas vår värdegrund.
Vi har ett inkluderande och empatiskt förhållningssätt, där barn och föräldrar ges möjlighet att påverka och vara delaktiga i verksamheten.

LEDARSKAP
Alla känner och visar glädje och engagemang samt tar ansvar för sitt uppdrag utifrån styrdokumentet.
Pedagogernas utgångspunkt är att vara nyfikna och medforksande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar